» عضویت در انجمن

عضویت در انجمن

جهت عضویت در انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران مراحل زیر را انجام دهید:

1- دانلود فرم عضویت از اینجا و تکمیل فرم 

2- یک قطعه عکس پرسنلی

3- کپی کارت ملی

4- پرداخت مبلغ 300.000 تومان از طریق شماره حساب 0106977200000 (6037991899709145 شماره کارت)بانک ملی ، شعبه سنائی بنام انجمن متخصصین زنان و مامائی ایران 

5- ارسال تمام موارد به ایمیل انجمن و یا ارسال فیش واریزی و عکس به تلگرام مسئول دفتر انجمن

6- تماس با دفتر انجمن

 

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس