» گالری تصاویر » کنفرانس 4 خرداد ماه 96 به همراه مراسم سومین سالگرد کنفرانس های ماهانه انجمن