» گالری تصاویر » کارگاه آذرماه95 کیش

کارگاه مانیتورینگ الکترونیکی قلب جنین حین زایمان 95