» گالری تصاویر » تصاویر مربوط به برنامه های سال 97 » کارگاه مستند سازی سال 1397

کارگاه مستند سازی با همکاری پزشکی قانونی استان تهران

کارگاه مستند سازی انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران با همکاری پزشکی قانونی استان تهران روز سه شنبه مورخ 11 دی ماه 97 در محل سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانونی استان تهران برگزار گردید.

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس