موضوع کنفرانس: شناسایی و اداره مادران باردار نیازمند مراقبت های ویژه

کنفرانس ماهانه انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران همراه با جشن چهارمین سالگرد کنفرانس های اورژانسهای مامایی مورخ 7 تیرماه 97 در محل هتل اسپیناس پالاس برگزار شد.


تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس