موضوع کنفرانس: "اداره نئوپلازی سرویکس"

 

کنفرانس ماهانه انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران پنجشنبه 27 دی ماه 97 از ساعت8 الی 14 در محل سالن همایش بیمارستان بهمن برگزار گردید.

 

 

 

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس