موضوع کنفرانس: آندومتریوز، میوم و بارداری

کنفرانس ماهانه انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران، 8 آذر ماه 97 در محل بیمارستان بهمن با موضوع آندومتریوز، میوم و بارداری برگزار شد.

 

 

 


تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس