» گالری تصاویر » تصاویر مربوط به برنامه های سال 96 » تقدیر از کارگروه تدوین کتاب راهنمای اخلاق حرفه ای متخصصین زنان و مامایی96