» گالری تصاویر » تصاویر مربوط به برنامه های سال 96 » تقدیر از نفرات برتر برد سال 95

تقدیر از نفرات برتر برد سال 95 و تقدیر از دکتر مهدیه مجیبیان