موضوع کنفرانس: خونریزی های واژینال در سنین باروری در زنان غیر باردار ( AUB)

کنفرانس 26 مرداد 96 با موضوع "خونریزی های واژینال در سنین باروری در زنان غیر باردار"

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس