موضوع کنفرانس: غربالگری قبل از تولد و بررسی جنبه های قانونی آن با همکاری دانشگاه آزاد

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس