» گالری تصاویر » تصاویر مربوط به برنامه های سال 94 » کنفرانس اردیبهشت ماه 1394

موضوع کنفرانس: زایمان زودرس ، بارداری ایمن (بررسی وضعیت موجود، رسیدن به وضعیت مطلوب)

اردیبهشت 94 4
اردیبهشت 94 4
اردیبهشت 94 3
اردیبهشت 94 2
اردیبهشت 94

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس