موضوع کنفرانس: چسبندگی های غیرطبیعی جفت

کنفرانس آبان 3
کنفرانس آبان 2
کنفرانس آبان 1

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس