» گالری تصاویر » تصاویر مربوط به برنامه های سال 93 » کنفرانس اردیبهشت (اینرسی)

کنفرانس اردیبهشت ماه (بیمارستان عرفان)

اردیبهشت 9321

اردیبهشت 9322

اردیبهشت 9323

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس