» گالری تصاویر » تصاویر مربوط به برنامه های سال 93 » کنفرانس آبان شیراز (اینرسی رحمی)

کنفرانس شیراز 3
کنفرانس شیراز 2
کنفرانس شیراز 1

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس