» انتخابات انجمن

 

رزومه کاندیدای انتخابات صنفی وعلمی انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران 

زمان برگزاری انتخابات : پنجشنبه 10 اسفند ماه 96

محل برگزاری: هتل اسپیناس بلوار کشاورز، سالن پاسارگاد