» آموزش » دانستنی های سلامت زنان » ورزش در دوران بارداری

ورزش در دوران بارداری

ورزش در دوران بارداری
ورزش در دوران بارداری 
خانمهای باردار درصورتی که منعی از نظر فعالیت بدنی( ورزش دوران بارداری ) نداشته باشند میتوانند در کلاسهای اموزش دوران بارداری که بصورت رایگان تشکیل میشود، شرکت کنند.
شرکت در این کلاسها تقریبا بعد از هفته۲۰ بارداری است و اموزشهای مناسبی در مورد تغییرات بدن در بارداری و روش های برطرف کردن شکایتهای شایع در این دوران داده میشود.
در کلاسهای آموزش دوران بارداری علائم خطر را مادران می‌آموزند.
مادران یاد میگیرند که زایمان امری فیزیولوژیک است و با اموزش مناسب می‌توانند زایمان ایمن داشته باشند.