» آموزش » دانستنی های سلامت زنان » آیا استفاده از مایکروویو در حاملگی ایمن است ؟

آیا استفاده از مایکروویو در حاملگی ایمن است ؟

ماکروویو

آیا استفاده از مایکروویو در حاملگی ایمن است ؟

 به احتمال زیاد بله اما در این زمینه اطلاعات زیادی موجود نیست . بهتر است مدتهای طولانی در کنار مایکروویو در حال کار کردن نباشید ، هنگامی که مایکروویو در حال کار کردن است حداقل یک متر از آن فاصله بگیرید .