» آموزش » دانستنی های سلامت زنان » یک خانم باردار تا چه حد مجاز است کار فیزیکی داشته باشد ؟

یک خانم باردار تا چه حد مجاز است کار فیزیکی داشته باشد ؟

کار فیزیکی

یک خانم باردار تا چه حد مجاز است کار فیزیکی داشته باشد ؟ 

بسته به شغل فرد دارد ، گاهی فرد میتواند تا زمان زایمان به کار خود ادامه دهد ، با این حال میزان کار فیزیکی و استرسهای روحی موجود در محل کار مهم هستند ، در این خصوص مشورت با پزشک توصیه میشود.

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس