» آموزش » دانستنی های سلامت زنان » مراحل رشد جنین

مراحل رشد جنین

مراحل رشد جنین
مراحل رشد جنین چگونه است؟
رشد جنین دارای چند مرحله است.بطور معمول مدت زمان بارداری از اولین روز ِآخرین تاریخ ِقاعدگی یک خانم محاسبه میشود و بین ۴۰ تا ۴۲ هفته میباشد.تغذیه و مراقبت از سلامتی یک خانم باردار از همان اولین روزهای بارداری بسیار مهم است.
سه ماهه ی اول بارداری:
ماه اول: از هفته ی ۱ تا ۴
ماه دوم:از هفته ی ۵ تا ۸
ماه سوم: از هفته ی ۹ تا ۱۳
 
سه ماهه ی دوم بارداری:
ماه چهارم:از هفته ی ۱۴ تا ۱۷
ماه پنجم:از هفته ی ۱۸ تا ۲۲
ماه ششم:از هفته ی ۲۳ تا ۲۷
 
سه ماهه ی سوم بارداری:
ماه هفتم: از هفته ی ۲۸ تا ۳۱
ماه هشتم:از هفته ی ۳۲ تا ۳۵
ماه نهم :از هفته ی ۳۶ تا ۴۰

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس