فقط یک دقیقه دویدن در روز میتواند سبب بهبود سلامتی استخوانها در خانمها شود.

دویدن

فقط یک دقیقه دویدن در روز میتواند سبب بهبود سلامتی استخوانها در خانمها شود.

تحقیقات اخیر که در دو دانشگاه lexeter و leicester در انگلیس نشان داده که انجام ورزش های قدرتی و با شدت بالا (high intensity) حداقل بمدت یک دقیقه در روز در سلامتی استخوانهای خانمها نقش دارد.

پوکی استخوان یا استئوپروزیس، بیماری است که بدلیل کاهش مواد معدنی استخوانها، حفراتی که بطور طبیعی در استخوان وجود دارند، عمیق تر و استخوان از داخل خالی تر میشود.

در خانمهای قبل از یائسگی، دویدن تند و در خانمهای بعد از یائسگی دویدن ِآهسته بمدت یک دقیقه در جلوگیری از پوکی استخوان موثر است.

در سال ۲۰۰۸، راهنمای فعالیتهای بدنی برای آمریکا، توصیه به انجام ِحداقل ۱۵۰ دقیقه ورزش در هفته کرده است.

از آنجایی که یائسگی با پوکی استخوان در ارتباط است، لازم است خانمها در این سنین حتما فعالیت بدنی مناسب داشته باشند.