روشهای برگشت پذیر پیشگیری از بارداری

روش برگشت پذیر جلوگیری
توصیه های کالج مامایی و زنان آمریکا برای روشهای برگشت پذیر پیشگیری از بارداری
گزینه های ضد بارداری متعددی برای زنان وجود دارد. بسیاری از زنان نمی دانند که برای کدام روش جلوگیری گزینه ی مناسبی هستند.
روشهای برگشت پذیر شامل: قرصهای جلوگیری، آی یو دی، کاندوم، دیافراگم است.
روشهای پیشگیری ِطولانی مثل آی یو دی اثرگذارتر هستند و لازم است دو بار در سال توسط پزشک متخصص بازبینی شوند.
با این وجود اثربخش تر بوده و به تلاش مداوم فرد نیازی ندارند و سالها در مکان ِخود باقی می مانند.
به محض ِبرداشته شدن هم توانایی باروری بسرعت برمی گردد.

توصیه های کالج زنان و زایمان آمریکا در مورد آی یو دی:

💎در صورت تمایل بلافاصله بعد از سقط جایگذاری شود. نیازی به استفاده از آنتی بیوتیک برای پیشگیری از عفونت نیست.

💎استفاده از آی یو دی در خانمهایی که زایمان نکرده اند و در هر زمانی از دوره ی قاعدگی که نیاز به پیشگیری از بارداری  هست توصیه میشود.

💎توصیه به قرار دادن آی یو دی بلافاصله بعد از زایمان می شود. چه مادر به نوزاد خود شیر بدهد یا خیر.

💎در خانمهایی که در خطر عفونتهای لگنی و رحمی هستند باید از نظر عفونت بررسی شوند ولی نیاز به تاخیر در قرار دادن آی یو دی نیست و میتوان درمان را تا بعد از مشخص شدن نتایج به تعویق انداخت.

💎آی یو دی حتی در خانمهایی که سابقه ی حاملگی خارج رحمی داشته اند با رعایت احتیاط و بازبینی های منظم قابل استفاده است.

💎کسانی که آی یو دی دارند باید آگاه باشند که این وسیله مدت و شدت خونریزی های ماهیانه را تشدید میکند.

💎اگر بطور اتفاقی همزمان با داشتن ِ آی یو دی حاملگی اتفاق افتاد باید خارج شود.

💎در خانم های یائسته نیازی به خروج آی یو دی تا زمان اتمام تاریخ مصرف نیست.