عوارض آی یو دی (IUD)

عوارضرIUD
آیا این عوارض با استفاده از آی یو دی وجود دارند؟
⛳️عفونتهای لگنی
مطالعات نشان داده که احتمال عفونتهای لگنی در مصرف کنندگان IUD کم و شبیه به مصرف کنندگان قرصهای پیشگیری از بارداری است.
⛳️عفونت ویروس HIV
آی یو دی سبب افزایش عفونت با این ویروس نمی شود. در اصل IUD ها در نوع هورمونی یا غیرهورمونی سبب کاهش سلولهای هدف برای این ویروس میشوند و خطر عفونت را کم میکنند.
⛳️عفونت با ویروس زگیل تناسلی یا HPV
آی یو دی سبب افزایش این عفونت نمیشود و احتمال سرطان دهانه ی رَحِم درمصرف کنندگان آی یو دی کمتر است.
⛳️حاملگی خارج رحمی
خطر کلی آن در مصرف کنندگان آی یو دی کمتر است ولی اگر حاملگی ناخواسته  اتفاق بیفتد احتمال اینکه خارج رحمی باشد بیشتر خواهد بود. سابقه ی قبلی حامگی خارج رحمی دلیلی بر عدم استفاده از آی یو دی نیست.
⛳️مصرف آی یو دی با نازایی ارتباطی ندارد.
عوارض وجود آی یو دی در رَحِم به شرح زیر است:
🔮سوراخ شدن رحم در زمان جاگذاری
🔮دفع و خروج خودبخود آی یو دی(در حد یک درصد)
🔮شکست در پیشگیری از بارداری و ایجاد حاملگی (۲تا ۸ در هزار)
🔮درد و کرامپ زیر شکم
🔮لکه بینی و طولانی شدن قاعدگی
🔮احساس ِنخ ِ آی یو دی توسط همسر