عوارض قرصهای پیشگیری از بارداری

عوارض قرص
عوارض قرصهای پیشگیری از بارداری به شرح زیر است:
💎لکه بینی
💎تهوع
💎درد پستانها
💎سردرد و میگرن
💎افزایش ورن
💎تغییرات خلق و خو
💎تاخیر قاعدگی
💎کاهش میل جنسی
💎ترشح واژینال
💎تغییر بینایی در کسانی که از لنزهای تماسی استفاده میکنند.