مقالات

نحوه مراقبت از افراد مستعد به سرطان وراثتی پستان

دکتر اعظم‌السادات موسوی  ۱۳۹۱/۰۵/۰۱
  فایلهای مرتبط
زمینه و هدف: اگر خانم 33 ساله سالمی به شما مراجعه نماید که تاکنون باردار نشده است و در سن 14 سالگی منارک شده و هیچ مشکلی از نظر بیماری پستان ندارد ولیکن مادر و خواهرش در سنین 35 و 39 سالگی مبتلا به سرطان پستان شده‌اند که هر دو پس از گذشت 25 سال و دو سال زنده هستند خاله‌اش در سن 42 سالگی به سرطان پستان مبتلا شده و در سن 60 سالگی زنده است پدربزرگش در اثر ابتلا به کانسر پروستات فوت کرده است. شما به این خانم چه روشی را برای غربالگری پیشنهاد می‌کنید؟ پیشنهاد شما برای کاهش ریسک سرطان در او چیست؟ میدانیم سابقه فامیلی سرطان پستان خصوصا بروز قبل از یائسگی یکی از فاکتورهای خطر شناخته شده می‌باشد. ما در این مقاله نحوه درمان و برخورد با زنانی که سابقه سرطان در افراد فامیل در چند مورد را داشته‌اند بررسی و بحث خواهیم کرد.

زمینه و هدف
 
محاسبه میزان خطر: Risk assessment
مدل‌های تجربی زیادی برای محاسبه خطر بروز کانسر پستان وجود دارند که در همه آن‌ها سابقه فامیلی یک فاکتور مهم می‌باشد. همچنین ژن‌های متعددی در ارتباط با سرطان پستان فامیلی معرفی شده‌اند (جدول 1 و 2). هیچکدام از این مدل‌ها کامل نمی‌باشند و هر یک محدودیت‌هایی دارند که در جدول آمده است. همانطور که در جدول مشاهده می‌کنید احتمال بروز کانسر پستان در موتاسیون ژن BRCA1 تا 80 سالگی 90 درصد و در موتاسیون BRCA2 40 درصد و احتمال بروز سرطان تخمدان در صورت موتاسیون این ژن‌ها به ترتیب 24 درصد و 8 درصد می‌باشد. بهتر است بررسی موتاسیون ژن BRCA در فرد مبتلا به کانسر انجام شود و اگر او منفی بود نیازی به بررسی در افراد فامیل سالم نیست مگر این‌که دلایل کافی وجود داشته باشد که فرد مبتلا به نوع غیروراثتی سرطان (فنوکپی) مبتلا شده است.
پایش افراد مستعد
معاینه پستان:‌تأثیر معاینه پستان توسط خود بیمار (Self- examination) به طور اختصاصی در افراد مستعد به کانسر پستان بررسی نشده است. ولیکن یک مطالعه متاآنالیز نشان داد که معاینه پستان توسط خود فرد،‌ در افراد با ریسک متوسط تأثیری در کاهش مورتالیتی نداشت بلکه تعداد بیوپسی‌ها را بیشتر کرد.1 معاینه پستان توسط پزشک نیز به عنوان یک روش کمکی در کنار استفاده از روش‌های تصویربرداری تأثیری در کاهش مورتالیتی نشان نداده است. در سه مطالعه بزرگ در زنان با ریسک معمول، 8-3 درصد سرطان‌ها با معاینه کلینیکی تشخیص داده شدند.4-2

ماموگرافی
در یک مطالعه متاآنالیز تأثیر ماموگرافی در کاهش مورتالیتی کانسر پستان در جمعیت معمول در همه گروه‌های سنی به طور کلی 16% بوده است در افراد بالای 50 سال 22% و در افراد 49-40 ساله 15% گزارش شده است.5 مطالعات شاهدی- موردی متعددی در افراد با سابقه فامیلی مثبت، توسط ماموگرافی مورد غربالگری قرار گرفتند این مطالعات کاملا یک دست و مشابه نبودند زیرا نحوه اجرای طرح مثلا ماموگرافی سالانه یا دو سالانه و تکنیک ماموگرافی (یک کلیشه یا دو تا) با هم متفاوت بودند به هر حال 18000 زن در 10 مطالعه مورد غربالگری قرار گرفتند.8-6 29 درصد تومورهای کشف شده در این مطالعات interval cancer بودند یعنی تومور قابل لمس پس از ماموگرافی نرمال کشف شد. 84% تومورهای کشف شده در این روش غربالگری کوچک‌تر از 2 سانتی‌متر بوده و 66 درصد غدد لنفاوی منفی بود. علت منفی کاذب ماموگرافی در این مطالعات می‌تواند سن بیماران که اکثرا زیر 40 سال بودند و ماموگرافی در این گروه سنی می‌تواند منفی کاذب بالایی داشته باشد و همچنین رشد سریع تومور در این گروه سنی عنوان شود. بنابراین ماموگرافی در افراد با سابقه فامیلی مثبت منجر به کاهش مورتالیتی نشده است.
حساسیت ماموگرافی در افراد با موتاسیون BRCA نیز مطلوب نمی‌باشد. در 361 زنی که موتاسیون BRCA داشتند تحت کنترل با ماموگرافی قرار گرفتند 11 مورد از 21 مورد کانسر، توسط ماموگرافی تشخیص داده شد و 10 مورد کانسر در فاصله زمانی دو غربالگری کشف شدند بنابراین به نظر می‌رسد که در افراد BRCA مثبت تومورها رشد سریع دارند و پستان‌ها نیز دانسیتی بالا دارند.10و9 علی‌رغم این توصیه‌ می‌شود که افراد با موتاسیون BRCA تحت غربالگری با ماموگرافی سالانه که از سن 30-25 سالگی شروع می‌شود قرار بگیرند.12و11 در افراد با سابقه فامیلی مثبت که موتاسیون BRCA ثابت نشده است غربالگری 10-5 سال زودتر از جوان‌ترین فرد مبتلا شروع شود. مطالعاتی که با ماموگرافی دیجیتال (Digital mammographic imaging screening trial) انجام شده گزارش داده‌اند که این روش دقت بیشتری در زنان جوان با نسج متراکم پستان دارد.13

Magnetic Resonance Imaging (MRI)
مطالعات متعددی نقش MRI در غربالگری سرطان پستان در افراد با وراثت مثبت را بررسی کرده‌اند. در یک مطالعه آینده‌نگر 3991 بیمار با ریسک خطر بالا شامل 913 مورد موتاسیون BRCA، نشان داد که کشف تومور با MRI بیش از دو برابر نسبت به ماموگرافی و سونوگرافی همزمان می‌باشد.17-14
در این مطالعات 64 تا 100 درصد تومورها با MRI کشف شدند در حالی‌که ماموگرافی و سونوگرافی 16 تا 40 درصد را تشخیص داد. از همه کانسرهایی که تشخیص داده شد 78% با MRI و 38 درصد با ماموگرافی و 42 درصد با ماموگرافی و Interval cancer در روش MRI کمتر از 10% بود. کانسرهایی که به وسیله MRI تشخیص داده شد 27-12 درصد داکتال کارسینوم این سایتو (DCIS) و از تومورهایی که مهاجم بودند حدود 90 درصد کمتر از 2 سانتی‌متر و 25-15 درصد غدد زیر بغل مثبت داشتند از 155 مورد کانسری که در این مطالعات تشخیص داده شد 18 مورد (10 مورد DCIS و 8 مورد مهاجم) فقط با ماموگرافی کشف شد در حالی‌که MRI نرمال بود بنابراین توصیه می‌شود از MRI به عنوان یک روش کمکی به ماموگرافی استفاده شود نه اینکه یک روش جایگزینی برای ماموگرافی باشد. نکته‌ای که اهمیت دارد ویژگی یا Specificity روش MRI است که در مطالعات مختلف ارزش اخباری مثبت (Positve predictive value) آن متغیر بوده است. در مطالعات آینده‌نگر ویژگی ‌آن را 95% (97-81) گزارش داده‌اند.19-18-15-14 در این مطالعات در حدود 11 درصد از موارد برای بررسی بعدی پیشنهاد شده است و 20-17% فالوآپ با فواصل کوتاه پیشنهاد شده است. میزان بیوپسی در 11-5 درصد افراد که MRI و ماموگرافی با هم داشتند انجام شد. وقتی که افراد از سال اول غربالگری به سال‌های بعد وارد می‌شوند میزان مواردی در MRI که ماهیت آن‌ها نامشخص است (Indeterminate lesions) کمتر می‌شود. ارزش اخباری مثبت (PPV) در MRI 45% بود.19-18-17-14 PPV در MRI در افراد با ریسک خطر کم (جمعیت عادی) پایین است بنابراین از MRI در افراد با ریسک خطر بالا مثل سابقه فامیل مثبت و موتاسیون BRCA استفاده شود.20

اولتراسونوگرافی
استفاده از سونوگرافی در افراد بدون علامت که تحت غربالگری با ماموگرافی قرار می‌گیرند کشف سرطان پستان بیشتر می‌کند.21 ولیکن ارزش آن در افراد با ریسک خطر بالا معلوم نشده است. در سه مطالعه که سونوگرافی، ماموگرافی و MRI در افراد با سابقه فامیل مثبت به عنوان روش غربالگری به کار گرفته شد فقط سه مورد از 83 مورد کانسر به وسیله سونوگرافی تشخیص داده شد.19-14 ماموگرافی به تنهایی 39 درصد موارد را تشخیص داد در حالی‌که ماموگرافی به همراه سونوگرافی 54% موارد را تشخیص داد. بنابراین سونوگرافی وقتی به ماموگرافی اضافه شود قدرت کشف تومورهای غیرقابل لمس را در افراد با ریسک خطر بالا، افزایش خواهد داد،‌ در حالی‌که اضافه شدن سونوگرافی به MRI ارزش تشخیصی آن را بالاتر نخواهد برد.

غربالگری برای سایر سرطان‌ها
غربالگری برای سایر کانسرهای وابسته به ژن BRCA           مثل سرطان تخمدان پروستات، کانسر پستان در مردان           و کانسر پانکراس، پیشنهاد می‌شود گرچه هنوز ارزش کاربردی آن‌ها مشخـص نشـده اسـت. مثلا اندازه‌گیری CA125 همراه با
 
Table- 1: Models Commonly Used to Predict the Risk of Breast Cancer and the Probability of Detecting a BRCA Mutation.*
Model, Description, and Access     Measures    Limitations
Risk of breast cancer for unaffected women       
Gail et al. provide risk of breast cancer by a given age†‡    Age, family history of breast cancer (FDR), reproductive factors, number of breast biopsies, personal history of atypia§    Does not include breast cancer in non-FDR or family history of ovarian cancer; derived from a population undergoing screening
Claus et al. provide 5-year and lifetime
probability of breast cancer‡    Age, family history of breast cancer (FDR,
SDR)    Does not include risk factors other than family history or family history of ovarian cancer; incomplete validation in nonwhite populations
Tyrer–Cuzick (Tyrer et al.) provides 10-year and lifetime probability of breast cancer¶    Age, family history of breast and ovarian
Cancer, Ashkenazi ethnic background,
Reproductive factors, morphometric factors (height, weight), personal history of atypia, lobular carcinoma in situ    Incomplete validation, especially in nonwhite populations
BRCAPRO (Berry et al.) provides age-specific probability of breast cancer‡    Age, family history of breast and ovarian
cancer, Ashkenazi ethnic background    Does not include risk factors other than family history; incomplete validation in nonwhite populations
Probability of detecting BRCA mutation (affected and unaffected women       
Tyrer–Cuzick (see listing above)    Personal or family history of breast and ovarian cancer, Ashkenazi ethnic background    Incomplete validation, especially in nonwhite populations
BRCAPRO (see listing above)    Personal or family history of breast and ovarian cancer, Ashkenazi ethnic background    Incomplete validation in nonwhite populations; requires information on all unaffected FDRs and SDRs
Frank et al. provide empirical experience
of one laboratory based on 65,000 observations**    Personal or family history of breast and ovarian cancer, Ashkenazi ethnic background    Empirical model with incomplete validation; does not include unaffected family members
Manchester (Evans et al.) provides a scoring system not available as a computer
program but presented in the article    Personal or family history of breast and ovarian cancer    Uncertain applicability to nonwhite populations; does not account for ethnic background (especially Ashkenazi)
* FDR denotes first-degree relative, and SDR second-degree relative.
† The model is available as an interactive tool at www.cancer.gov/bcrisktool.
‡ The model is available for download at www4.utsouthwestern.edu/breasthealth/cagene/default.asp and at www.tucows.com/preview/221909.
§ Reproductive risk factors include the age at menarche, menopause, and first childbirth and the number of live births.
¶ The model is available on request; send e-mail to ibis@cancer.org.uk.
 The model is available for download at astor.som.jhmi.edu/BayesMendel/brcapro.html.
** The model is available for download at www.myriadtests.com/provider/brca-mutation-prevalence.htm.

 
سونوگرافی واژینال در کاهش مورتالیتی ناشی از کانسر تخمدان در افراد با موتاسیون BRCA، موثر نبوده است.23-22 بنابراین غربالگری سرطان در تمام افراد مستعد به کانسر از نظر وراثتی پیشنهاد می‌شود ولیکن روش ارجح هنوز معلوم نشده است.
روش‌های کاهش خطر (Risk reduction strategy)
1-    دارو درمانی chemoprevention
در یک مطالعه بزرگ RCT، تاموکسی‌فن برای 5 سال به افراد مستعد داده شد و نشان داده شد که میزان بروز کانسر را تا 43% کاهش می‌دهد.24 ولیکن به هر حال تاموکسیفن خطر کانسر رحم و ترومبوآمبولی را افزایش داد. در یک مطالعه دیگر که Raloxifen را با tamoxifen مقایسه کردند نشان داده شد Raloxifen به همان میزان، بروز کانسر پستان را کاهش می‌دهد ولیکن عوارض آن کمتر است.25 استفاده از قرص‌های جلوگیری از بارداری به مدت بیش از سه سال در افراد BRCA جهت جلوگیری از سرطان تخمدان تا 60% موثر بوده است.26 و مطالعاتی نیز نشان داده‌اند که قرص‌های جلوگیری از بارداری اگر به مدت 5 سال یا بیشتر در افراد BRCA مثبت استفاده شود خطر کانسر پستان تا حدود 30% افزایش می‌یابد.27

جراحی
اووفرکتومی به منظور کاهش خطر سرطان (Risk- reducing salpingo- oopherectomy) یک روش خیلی مهم در افراد با موتاسیون BRCA می‌باشد. گرچه مطالعه RCT انجام نشده است ولیکن مطالعات گذشته و آینده‌نگر نشان داده‌اند که خطر کانسرهای وابسته به ژن BRCA در این افراد به میزان 96-80 درصد کاهش می‌یابد و خطر کانسر پستان به علت ایجاد منوپوز
 

Table- 2: Published Recommendations for Breast-Cancer Screening for Women with a Hereditary Risk.*
Organization     Risk Group    Method (Age to Begin)
        BSE    CBE    MMG    US    MRI
National Comprehensive
Cancer Network    ≥1.7% at ≥35 yr
Strong family history
Genetic high risk    Encouraged
Encouraged
Monthly
(18 yr)    Every 6–12 mo
Every 6–12 mo
Every 6 mo
(25 yr)    Annual (35 yr)
Annual (varies)†
Annual (25 yr)    NA
NA
NA    NA
NA
Annual (25 yr)
Cancer Genetics Studies
Consortium    BRCA mutation    Monthly
(18 yr)    Every 6 mo
(20–25 yr)    Annual (20–25 yr)    NA    NA
National Institute for Health and Clinical Excellence
(United Kingdom)    >8% (30–39 yr) or >20% (40–49 yr) or
>12% (40–49 yr) plus dense breast
tissue or BRCA mutation or p53    NA    NA    Annual digital
(40 yr)    NR    Annual (30 yr;
20 yr for p53)
French National Ad Hoc
Committee    >20%    NR    Every 4–6 mo
(20 yr)    Annual (30 yr)    NA    Ongoing
research
American Cancer Society    BRCA mutation; untested close
relative
of carrier; lifetime risk
of at least 20–25%; chest radiation
at age 10–30; Li–Fraumeni
and close relative with breast
cancer; Cowden and close relative with breast cancer    Annual‡                Annual‡
U.S. preventive services Task Force§    Mutation carriers                   
*BSE denotes breast self-examination, CBE clinician-performed breast examination, MMG mammography, US ultrasonography, MRI magnetic
resonance imaging, NA not available, and NR not recommended.
† Mammography should begin 5 to 10 years before the youngest age at the time of diagnosis in the family.
‡ Both mammography and screening MRI should be performed annually.
§ Evidence is insufficient to determine the benefits of chemoprevention or intensive screening.

 
زودرس تا 50 درصد کاهش می‌یابد و به طور کلی مورتالیتی کم می‌شود.30-28 منوپوزی که به وسیله جراحی در این افراد ایجاد می‌شود کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد و استفاده از دوز کم استروژن به مدت محدود از نظر تئوری ممکن است اثرات مثبت اووفرکتومی را کاهش دهد ماستکتومی تا حدود 90 درصد خطر سرطان پستان در حاملین ژن BRCA کاهش می‌دهد.31 ولیکن اثرات روانی و self- image آن در روابط جنسی مورد بحث است. گرچه در روش‌های بازسازی پستان پیشرفت‌های چشمگیری رخ داده است.
چالش‌های پیش‌روی
می‌دانیم که مطالعات RCT به منظور بررسی اثر مداخلات جراحی در کاهش مورتالیتی ساده نیستند، از طرفی حتی اگر ماستکتومی مورتالیتی ناشی از کانسر پستان را کاهش دهد باز معلوم نیست آیا نسبت به اووفرکتومی و کنترل بیماران با روش‌های غربالگری موجود و یا حتی استفاده از تاموکسی‌فن یا رالوکسی‌فن به طور همزمان، ارجحیتی داشته باشد. از چالش‌های دیگر نقش ماموگرافی و MRI در غربالگری افراد با موتاسیون BRCA که زیر 30 سال و یا بالای 65 ساله هستند. از نکات دیگر نقش سونوگرافی در غربالگری می‌باشد و مسئله دیگر نقش ماموگرافی‌های متعدد در ایجاد کانسر پستان در افراد حامل ژن BRCA است.

گرچه مطالعات اخیر این موضوع را تأیید نمی‌کنند.33-32 از سوالات مطرح دیگر زمان شروع هورمون‌تراپی (Chemoprevention) و مدت زمان استفاده از آن می‌باشد و بالاخره نقش تشخیص‌های ژنتیکی قبل از لانه‌گزینی جنین (Preimplantation genetic diagnosis) در حاملگی‌های زنان حامل ژن موتاسیون یافته BRCA می‌باشد و همچنین نقش هورمون‌های تحریک تخمک‌گذاری در این زنان باشد.34
توصیه‌های لازم
در جدول 2 نحوه مراقبت از افراد مستعد به کانسر پستان آمده است.38-35 بایستی توجه داشته باشیم که این دستورالعمل‌ها بر اساس مطالعات RCT نمی‌باشد بلکه بنابر مطالعات Observational و نظریات افراد مجرب در کنترل این افراد می‌باشد.

نتیجه‌گیری
این خانمی که در ابتدای مقاله معرفی شد مشخصا در معرض خطر کانسر پستان می‌باشد و بر اساس مدل پیشگویی احتمال بروز کانسر در او 40-30% است. مدل BRCAPRO که برای پیشگویی احتمال موتاسیون BRCA بیشترین مورد مصرف را دارد در مورد او استفاده شد و امکان موتاسیون ژن در او 37% است. بنابراین به خواهر این بیمار پیشنهاد می‌شود که موتاسیون ژن BRCA در او بررسی شود. حتی اگر موتاسیون ژن در خواهر منفی باشد این زن جوان همچنان در معرض خطر کانسر پستان است لذا اگر موتاسیون منفی بود ماموگرافی از 40 سالگی و یا 10-5 سال زودتر از جوان‌ترین فرد فامیل شروع شود. اگر موتاسیون وجود داشته باشد غربالگری بایستی از 30-25 سالگی شروع شود و غربالگری بایستی با MRI همراه با ماموگرافی باشد اگرچه ثابت نشده که منجر به کاهش مورتالیتی خواهد شد ولیکن بر اساس توصیه انجمن سرطان آمریکا (American cancer society) اگر ریسک کانسر بر اساس سوابق خانوادگی در شخص 25-20% باشد، این شخص پرخطر محسوب و بایستی غربالگری در او انجام شود.35
معاینه کلینیکی و سونوگرافی ممکن است اطلاعات بیشتری دهد ولیکن در ازای آن مخارج و مثبت کاذب بیشتر خواهد شد. ماستکتومی و سالپنگواووفرکتومی برای حاملین ژن موتاسیون یافته BRCA پیشنهاداتی است که بایستی با زنی که در معرض خطر است صحبت شود. اووفرکتومی پس از تکمیل خانواده انجام می‌شود. در مورد مزایا و معایب تاموکسی‌فن یا رالوکسی‌فن بایستی با بیمار صحبت و تصمیم‌گیری شود و بالاخره خیلی خوب است که این بیمار تحت نظر مشاوران ژنتیک و متخصصین با تجربه باشد.
 

 
 
Abstract:

Management of inherited predisposition
Mousavi A.S. MD*
Introduction & Objective: Family history of breast cancer, specially of early onset, is clearly a risk factor. About 15% of healthy women will have at least one first- degree relative with breast cancer, but we discuss the treatment of women from families with multiple generation with breast cancer, often early in onset. Risk can be transmitted by either men or women, and the probability that a child will inherit a parent’s affected gene is 50%. A germ- line mutation in the BRCA1 and BRCA2 gene is the most commonly detectable cause of an inherited breast cancer. However, only 40 to 50% of families with multiple cases of female breast cancer are linked to those genes. Mutations in other genes may also increase breast- cancer risk. A number of empirical models are available to estimate a women’s risk and will describe different methods for their surveillance and risk reduction in susceptible women.
Key Words: Breast cancer, inherited breast cancer, mammography, MRI, chemoprevention.
*Associated professor of Obstetrician and Gynecologist, Tehran University of Medical Sciences.

 

 
References:

 
1.    Hackshaw AK, Paul EA. Breast selfexamination and death from breast cancer: a meta-analysis. Br J Cancer 2003;88: 1047-53.
2.    Bancej C, Decker K, Chiarelli A, Harrison M, Turner D, Brisson J. Contribution of clinical breast examination to mammography screening in the early detection of breast cancer. J Med Screen 2003;10:16-21.
3.    Feigin KN, Keating DM, Telford PM, Cohen MA. Clinical breast examination in a comprehensive breast cancer screening program: contribution and cost. Radiology 2006;240:650-5.
4.    Oestreicher N, Lehman CD, Seger DJ, Buist DS, White E. The incremental contribution of clinical breast examination to invasive cancer detection in a mammography screening program. AJR Am J Roentgenol 2005;184:428-32.
5.    Humphrey LL, Helfand M, Chan BK, Woolf SH. Breast cancer screening: a summary of the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2002;137:347-60.
6.    Brekelmans CT, Seynaeve C, Bartels CC, et al. Effectiveness of breast cancer surveillance in BRCA1/2 gene mutation carriers and women with high familial risk. J Clin Oncol 2001;19:924-30.
7.    Chart PL, Franssen E. Management of women at increased risk for breast cancer: preliminary results from a new program. CMAJ 1997;157:1235-42.
8.    Tilanus-Linthorst MM, Bartels CC, Obdeijn AI, Oudkerk M. Earlier detection of breast cancer by surveillance of women at familial risk. Eur J Cancer 2000;36:514-9.
9.    Mitchell G, Antoniou AC, Warren R, et al. Mammographic density and breast cancer risk in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Cancer Res 2006;66:1866-72.
10.    Tilanus-Linthorst MM, Kriege M, Boetes C, et al. Hereditary breast cancer growth rates and its impact on screening policy. Eur J Cancer 2005;41:1610-7.
11.    Antoniou A, Pharoah PD, Narod S, et al. Average risks of breast and ovarian cancer associated with BRCA1 or BRCA2 mutations detected in case series unselected for family history: a combined analysis of 22 studies. Am J Hum Genet 2003;72: 1117-30. [Erratum, Am J Hum Genet 2003; 73:709.].
12.    Chen S, Parmigiani G. Meta-analysis of BRCA1 and BRCA2 penetrance. J Clin Oncol 2007;25:1329-33.
13.    Pisano ED, Gatsonis C, Hendrick E, et al. Diagnostic performance of digital versus film mammography for breast-cancer screening. N Engl J Med 2005;353:1773-83. [Erratum, N Engl J Med 2006;355:1840.]
14.    Kuhl CK, Schrading S, Leutner CC, et al. Mammography, breast ultrasound, and magnetic resonance imaging for surveillance of women at high familial risk for breast cancer. J Clin Oncol 2005;23:8469-76.
15.    Leach MO, Boggis CR, Dixon AK, et al. Screening with magnetic resonance imaging and mammography of a UK population at high familial risk of breast cancer: a prospective multicentre cohort study (MARIBS). Lancet 2005;365:1769-78. [Erratum, Lancet 2005;365:1848.]
16.    Lehman CD, Blume JD, Weatherall P, et al. Screening women at high risk for breast cancer with mammography and magnetic resonance imaging. Cancer 2005; 103:1898-905.
17.    Sardanelli F, Podo F, D’Agnolo G, et al. Multicenter comparative multimodality surveillance of women at genetic-familial high risk for breast cancer (HIBCRIT study): interim results. Radiology 2007;242:698- 715.
18.    Kriege M, Brekelmans CT, Boetes C, et al. Efficacy of MRI and mammography for breast-cancer screening in women with a familial or genetic predisposition. N Engl J Med 2004;351:427-37.
19.    Warner E, Plewes DB, Hill KA, et al. Surveillance of BRCA1 and BRCA2 mutation carriers with magnetic resonance imaging, ultrasound, mammography, and clinical breast examination. JAMA 2004; 292:1317-25.
20.    Plevritis SK, Kurian AW, Sigal BM, et al. Cost-effectiveness of screening BRCA1/2 mutation carriers with breast magnetic resonance imaging. JAMA 2006;295:2374- 84.
21.    Berg WA. Supplemental screening sonography in dense breasts. Radiol Clin North Am 2004;42:845-51.
22.    Hermsen BB, Olivier RI, Verheijen RH, et al. No efficacy of annual gynaecological screening in BRCA1/2 mutation carriers: an observational follow-up study. Br J Cancer 2007;96:1335-42.
23.    Olivier RI, Lubsen-Brandsma MA, Verhoef S, van Beurden M. CA125 and transvaginal ultrasound monitoring in high-risk women cannot prevent the diagnosis of advanced ovarian cancer. Gynecol Oncol 2006;100:20-6.
24.    Fisher B, Costantino JP, Wickerham DL, et al. Tamoxifen for the prevention of breast cancer: current status of the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project P-1 study. J Natl Cancer Inst 2005; 97:1652-62.
25.    Vogel VG, Costantino JP, Wickerham DL, et al. Effects of tamoxifen vs raloxifene on the risk of developing invasive breast cancer and other disease outcomes: the NSABP Study of Tamoxifen and Raloxifene (STAR) P-2 trial. JAMA 2006;295: 2727-41. [Erratum, JAMA 2006;296:2926.]
26.    McLaughlin JR, Risch HA, Lubinski J, et al. Reproductive risk factors for ovarian cancer in carriers of BRCA1 or BRCA2 mutations: a case-control study. Lancet Oncol 2007;8:26-34.
27.    Haile RW, Thomas DC, McGuire V, et al. BRCA1 and BRCA2 mutation carriers, oral contraceptive use, and breast cancer before age 50. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006;15:1863-70.
28.    Finch A, Beiner M, Lubinski J, et al. Salpingo-oophorectomy and the risk of ovarian, fallopian tube, and peritoneal cancers in women with a BRCA1 or BRCA2 mutation. JAMA 2006;296:185-92.
29.    Eisen A, Lubinski J, Klijn J, et al. Breast cancer risk following bilateral oophorectomy in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: an international case-control study. J Clin Oncol 2005;23:7491-6.
30.    Domchek SM, Friebel TM, Neuhausen SL, et al. Mortality after bilateral salpingooophorectomy in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: a prospective cohort study. Lancet Oncol 2006;7:223-9.
31.    Rebbeck TR, Friebel T, Lynch HT, et al. Bilateral prophylactic mastectomy reduces breast cancer risk in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: the PROSE Study Group. J Clin Oncol 2004;22:1055-62.
32.    Narod SA, Lubinski J, Ghadirian P, et al. Screening mammography and risk of breast cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: a case-control study. Lancet Oncol 2006;7:402-6. [Erratum, Lancet Oncol 2006;7:453.]
33.    Goldfrank D, Chuai S, Bernstein JL, et al. Effect of mammography on breast cancer risk in women with mutations in BRCA1 or BRCA2. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006;15:2311-3.
34.    Offit K, Sagi M, Hurley K. Preimplantation genetic diagnosis for cancer syndromes: a new challenge for preventive medicine. JAMA 2006;296:2727-30.
35.    Saslow D, Boetes C, Burke W, et al. American Cancer Society guidelines for breast screening with MRI as an adjunct to mammography. CA Cancer J Clin 2007; 57:75-89.
36.    National Comprehensive Cancer Network. Clinical practice guidelines in oncology: genetic/familial high-risk assessment: breast and ovarian. Version 1.2006. (Accessed June 18, 2007, at http://www.nccn. org/professionals/physician_gls/PDF/ genetics_screening.pdf.)
37.    Familial breast cancer: the classification and care of women at risk of familial breast cancer in primary, secondary and tertiary care. London: National Institute for Health and Clinical Excellence, 2006. (Accessed June 18, 2007, at http://www. nice.org.uk/guidance/cg41.)
38.    U.S. Preventive Services Task Force. Genetic risk assessment and BRCA mutation testing for breast and ovarian cancer susceptibility: recommendation statement. Ann Intern Med 2005;143:355-61. [Erratum, Ann Intern Med 2005;143:547.]
39.    Berry DA, Iversen ES Jr, Gudbjartsson DF, et al. BRCAPRO validation, sensitivity of genetic testing of BRCA1/BRCA2, and prevalence of other breast cancer susceptibility genes. J Clin Oncol 2002;20:2701-12.
 

 

 


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس