اعضای هیئت مدیره شاخه یزد

 

رئیس: دکتر محمدعلی کریم زاده

نایب رئیس : دکتر عباس افلاطونیان

دبیر : خانم دکتر نیکوکار

بازرس: دکتر رضیه السادات طباطبایی

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس