اعضای هیئت مدیره شاخه ساری

 

رئیس: دکتر رضا امینی

دبیر انجمن: دکتر سیده رفعت بنافتی

اعضای اصلی: دکتر نرگس مسلمی زاده، دکتر سپیده یزدانی، دکتر مریم آل عبا

علی البدل : دکتر فرانک رهبر

بازرس: دکتر نورا کسائی

بازرس علی البدل: دکتر گلچهره جوادیان

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس