اعضای هیئت مدیره شاخه خوزستان

 

رئیس هیئت مدیره: دکتر مهناز احمدی

نایب رئیس هیئت مدیره: دکتر مهوش زرگر

دبیر هیئت مدیره: دکتر مهین نجفیان

خزانه دار هیئت مدیره: دکتر رباب فرحناد

اعضای اصلی: دکتر سارا مسچی، دکتر ربابه فرحناد

اعضای علی البدل: دکتر پروانه الخاص، دکتر فاطمه چراغی

بازرس: دکتر جواد مرفوع

علی البدل : دکتر وحیده ذاکر حسینی

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس