» درباره ما » شاخه های شهرستان انجمن » شاخه خراسان رضوی

اعضای هیئت مدیره شاخه خراسان رضوی

 

رئیس انجمن: دکتر نفیسه ثقفی

دبیر علمی: دکتر عطیه منصوری

دبیراجرائی:  دکتر مریم میرپور

خزانه دار: دکتر زهرا بیجاری

بازرس: دکتر ویدا تقی پور بازرگان

اعضای اصلی: دکتر منیره پورجواد، دکتر محمدناصر تیمورزاده،   دکتر مرضیه مهاجری، دکتر مهین ادهمی

مسئول روابط عمومی:  دکتر پریسا ظریف نجفی

اعضای علی البدل: دکتر مرضیه مهاجری، دکتر حوران احمدی

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس