اعضای هیئت مدیره شاخه کرمانشاه

 

رئیس انجمن: دکتر زهره خداپرست

نائب رئیس: دکتر حمیرا نجومی

خزانه دار: دکتر بتوله ابرش پور

اعضاء اصلی : دکترنسرین جلیلیان، دکتر پرنیان جمشیدی،دکتر فریبا خانی پویانی، دکتر آنیا ذاکری الحسینی

اعضاء علی البدل: دکتر هانیه فیض مهدوی

بازرس: دکتر ژاله شکری، دکتر فهیمه شجری

بازرس علی البدل: دکتر فهیمه شجری 

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس