» درباره ما » شاخه های شهرستان انجمن » شاخه استان هرمزگان

اعضای هیئت مدیره شاخه استان هرمزگان

 

رئیس: دکتر ماندانا سعادت

دبیر: دکتر مینو رجایی

اعضای اصلی:

دکتر آذین علوی، دکتر سامیه کریمی، دکتر نگین معلمی


تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس