اعضای هیئت مدیره شاخه گلستان

 

رئیس: دکتر سوسن بیانی

 دبیر: دکتر رمضان بیانی

خزانه دار:

اعضای اصلی: دکتر مرضیه عاشوری،دکتر مرسده کیا، دکتر الهام مبشری

اعضای علی البدل: دکتر فخری سادات رمضان نژاد، دکتر زهره منتظری

بازرس: 

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس