اعضای هیئت مدیره شاخه استان گیلان

 

رئیس انجمن: دکتر ناهید رجبی

نائب رئیس: دکتر بهناز شرف الدین

اعضای اصلی: دکتر فلاح قاسمی، دکتر نسرین زبردست

اعضای علی البدل: دکتر جلالی

بازرس: دکتر دادرس

بازرس علی البدل: دکتر خردمند

خزانه دار: دکتر زهرا نیک پوری

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس