اعضای هیئت مدیره شاخه فارس

 

رئیس هییت مدیره : دکتر ابراهیم پارسانژاد

نائب رئیس انجمن: دکتر مریم یزدانی 

خزانه دار:  دکتر پیمانه دهقانی   

بازرس: دکتر مینو ذوالقدر 

اعضای اصلی:

دکتر رحیم مصباحی، دکتر همایون مقومی، دکتر مرجان حسینی، دکتر مهدی پایدار

اعضای علی البدل: دکتر قاسم خانی، دکتر برزگریان

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس