اعضای هیئت مدیره شاخه اصفهان

 

رئیس : دکتر مهدی احمدی

نایب رئیس : دکتر فرشته دانشمند

دبیرعلمی : دکتر زهرا علامه

خزانه دار: دکتر فرشته حقیقت

بازرس : دکتر بیژن اوحدی

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس