» درباره ما » شاخه های شهرستان انجمن » شاخه آذربایجان شرقی

اعضای هیئت مدیره شاخه آذربایجان شرقی

 

مدیر عامل: دکتر غلامحسین خواجه نصیری

رئیس هیئت مدیره: دکتر صدیقه عبدالهی  فرد

نایب رئیس و دبیر : دکتر زهرا قطره سامانی

بازرس: آقای دکتر داریوش عاصم

بازرس علی البدل: دکتر مهری معین زاده

اعضا اصلی: دکتر یوسف وجودی، دکتر سیمین تقوی، دکتر مهری جعفری، دکتر پروین مصطفی قره باغی، دکتر حسن جورابچی، دکتر سیما جلیل زاده، دکتر زهرا فردی آذر، دکتر ساناز سلمان زاده،دکتر محمد علی مزیدی،دکتر زهرا قطره سامانی

اعضای علی البدل: دکتر عالیه قاسم زاده، دکتر قاسم امیری

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس