اعضای هیئت مدیره شاخه بابل

 

رئیس: خانم دکتر میترا لطفی

نائب رئیس: دکتر نسا اصنافی

خزانه دار: مهتاب زینال زاده

دبیر علمی: دکتر سارا دانشفر

اعضاءاصلی : دکتر قدم زاده، زیبا دریادل

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس