اعضای هیئت مدیره شاخه اردبیل

 

رئیس انجمن: دکتر فریبا فتحی

نائب رئیس: دکتر فرشته رسولی جواهری

خزانه دار: دکتر فریبا کهنمویی اقدم

بازرس: دکتر پروین نخستین روحی

اعضای اصلی:

دکتر مریم مهاجری، دکتر شروین تبریزیان

اعضای علی البدل:

دکتر خاطره طوبی، دکتر شهناز رحیمی

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش
خیابان شهید نژادکی، پلاک2، طبقه 3، واحد5
021-88309564-6 : تلفن
naigo_ir@yahoo.com : ایمیل
021-88309567 : فکس